چهار شنبه, 25 فروردین,1400 - پنجشنبه, 26 فروردین,1400 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل ساحلی دریا آستارا

گیلان-آستارا-بازارچه ساحلی-روبروی پارکینگ هتل رستوران دریا
6,820,000 ریال
تا 19% تخفیف

5,590,000 ریال

موقعیت دریا روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
سوئیت دو نفره سوئیت دو نفره 2 نفر
تا 1% تخفیف 5,930,000 ریال 5,920,000 ریال
سوئیت سه نفره سوئیت سه نفره 3 نفر
تا 19% تخفیف 6,820,000 ریال 5,590,000 ریال
سوئیت چهار نفره سوئیت چهار نفره 4 نفر
تا 1% تخفیف 7,700,000 ریال 7,690,000 ریال
سوئیت پنج نفره سوئیت پنج نفره 5 نفر
تا 11% تخفیف 8,400,000 ریال 7,490,000 ریال
هتل های نزدیک
شروع قیمت 5,150,000 ریال
 آستارا ـ خیابان حکیم نظامی ـ روبروی اداره بهداشت
شروع قیمت 2,490,000 ریال
آستارا - خیابان امام - جنب شهرداری - هتل آپارتمان تتیس
شروع قیمت 4,940,000 ریال
آستارا- خیابان ملت شرقی- روبروی بازار ماهی فروشان - به طرف بازارچه ساحلی